Afgørelser

På denne side offentliggøres regionens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven.

Afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven

Herunder ses de afgørelser Region Nordjylland har meddelt efter råstofloven og miljøvurderingsloven. 

Øverst ses afgørelser med igangværende klageperiode. Datoen angiver den dag tilladelsen er offentliggjort. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Alle tilladelser efter råstofloven  kan desuden findes under den pågældende kommune.  

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte regionen. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontakt