Råstoffer

Region Nordjylland har til opgave at sikre, at der er nok råstoffer nu og i fremtiden. Derudover behandler vi ansøgninger om tilladelse til indvinding af råstoffer samt dispensationsansøgninger vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.