Kultur

Fælles om fremtidens kulturliv!

Rubjerg Knude, foto: Tao Lytzen PixlArt

Rubjerg Knude, foto: Tao Lytzen, PixlArt

Kulturen og den regionale udvikling

Kulturen er en uundværlig medspiller, når Regionsrådet arbejder for, at Nordjylland skal være en attraktiv region i fortsat udvikling. Et levende kulturliv bidrager til nordjydernes livskvalitet, til den mentale trivsel, til et sundt liv, og til udviklingen af attraktive lokalområder.

Samtidig kan kunsten og kulturen være med til at synliggøre og skabe innovative løsninger på nogle af samfundets aktuelle udfordringer som fx bæredygtighed, sundhed, mental trivsel, bosætning mv. Kulturen kan med sit helt eget sprog og tankegang være en katalysator for udvikling af mange andre områder af samfundet.

Region Nordjyllands ambitioner på kulturområdet

Region Nordjylland har følgende politiske ambitioner på kulturområdet

  • Flere nordjyder skal have glæde af attraktive kunst- og kulturtilbud
  • Kunsten og kulturen skal bidrage til større bevidsthed om, eller give mulige svar på, samfundets aktuelle udfordringer
  • Flere lokalområder skal udvikles med kunst og kultur
  • Kunst og kultur skal forankres på de nordjyske hospitaler og på de nordjyske sundheds- og ungdomsuddannelser.

Gennem åbne kulturpuljer og en række strategiske samarbejder arbejder Region Nordjylland på at realisere disse ambitioner.