Politik og organisation

At skabe regional udvikling og balance er et højt prioriteret fokus i det politiske arbejde i Region Nordjylland.

Regionsrådet

Det politiske arbejde i Region Nordjylland bliver udført af de 41 folkevalgte regionale politikere. De generelle politiske spørgsmål behandles i Regionsrådet og Forretningsudvalget, mens en række faglige udvalg beskæftiger sig med mere specifikke områder bl.a. inden for regional udvikling.

Læs mere om Regionsrådet

Administrativ organisation

Den administrative organisation fungerer som sparringspartner og sekretariatsfunktion m.v. for Regionsrådet og dets udvalg. Her udarbejdes bl.a. regionale analyser og faglige oplæg til de politiske organer. Desuden vedligeholdes og udvikles samarbejdet med kommunerne, de øvrige regioner og staten samt andre samarbejdspartnere såvel regionalt, nationalt som internationalt.

Læs mere om den administrative organisation