Jord og Vand

Regionens opgaver

Det er Regionens opgave at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforureninger og relaterede grundvandsforureninger. Derfor kortlægger Regionen i samarbejde med kommunerne de arealer, som man enten forventer eller ved er forurenede.

Der er mange forurenede eller muligt forurenede grunde, hvorfor det er nødvendigt at prioritere, sådan at de mest miljø- eller sundhedsskadelige problemer løses først. Kortlægningen danner også grundlag for dette. Regionens opgaver omfatter:  

Information og rådgivning

Er du ejer eller bruger af en grund, som er kortlagt pga. jordforurening, har du pligter, som skal sikre, at forureningen skader mindst muligt. Men du har også rettigheder og forskellige muligheder for at få rådgivning eller støtte. Det kan du læse mere om herunder.

Har du behov for mere information, kan du kontakte Region Nordjylland, Kontor for Jord og Vand, via e-mail region@rn.dk eller på tlf. 97 64 82 76.