Til dig der ikke er tilfreds med din pladsreservation

Hvis du ikke er tilfreds med din pladsreservation, kan du anmode Region Nordjylland om at få genoptaget din sag.

Genoptagelse af din sag

Du kan anmode Region Nordjylland om at få genoptaget din sag, hvis du ikke er tilfreds med din pladsreservation.

I så fald skal du henvende dig til regionen via sikker digital post senest d. 18. maj 2024.

Send sikker digital post via Borger.dk (login med MitID)

Regionen genoptager sagen for at vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, anmode om at få sagen genoptaget på dine vegne.

Retlig klage

Hvis du ikke får medhold i din genoptagelsesanmodning, kan du klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål. Med retlige spørgsmål henvises der til overholdelse af elevfordelingsreglerne, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper m.v. Der kan ikke klages over Børne- og Undervisningsministeriets afgørelse.

Vil du klage over din tildeling af gymnasial institution, kan du gøre det hos Børne- og Undervisningsministeriet.

Gå til klagevejledningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fristen for at klage retligt er 10 dage efter du har modtaget afgørelsen af din genoptagelsessag.

Reglerne om klageadgang er fastsat i § 12 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Læs reglerne om klageadgang hos Retsinformation