Nordjylland Brænder for Bæredygtighed

Nordjylland Brænder for Bæredygtighed er Regionsrådets uddannelsesinitiativ, der sætter handlekraft i centrum og opfordrer regionens ungdomsuddannelserne til at være frontløbere i den bæredygtige omstilling. Bliv klogere på hvad det går ud på.

Fælles om forandring

Nordjylland Brænder for Bæredygtighed er et regionalt uddannelsesinitiativ, hvor bæredygtig handling er omdrejningspunktet. Projektet sigter mod at skabe lokal og regional forandring gennem konkrete bæredygtighedsprojekter, der integreres i undervisningen og øvrige skoleaktiviteter.

 

Bæredygtige projekter år efter år

Nordjylland Brænder for Bæredygtighed tilbyder en årlig proces og ramme, der understøtter ungdomsuddannelserne arbejde med konkrete bæredygtighedsaktiviteter. Projektet er designet til at integreres i skolernes eksisterende arbejde og kan styrke udadvendte aktiviteter og ejerskab blandt eleverne.

 

Handling og håb

Nordjylland Brænder for bæredygtighed tilbyder en praksisnær og handlingsbaseret tilgang til arbejdet med bæredygtighed, der giver eleverne redskaber til at omsætte klimabekymringer til meningsfuld handling. Vi ønsker at inspirere de unge og styrke deres tro på, at de kan være med til at forme en bæredygtig fremtid efter deres egne ønsker.