Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU)

Regionsrådet i Nordjylland koordinerer i samarbejde med VUC’erne og andre udbydere af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning indsatsen i Nordjylland.

Koordineringen vedrører den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten for at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for FVU- og ordblindeundervisning.

Det er Thy-Mors HF & VUC og VUC & HF Nordjylland, som har ansvaret for FVU- og ordblindeundervisning i Nordjylland. VUC’erne udarbejder årligt planer for undervisningen og kan indgå driftsoverenskomst med andre aktører, som kan tilbyde FVU- og ordblindeundervisning.

Regionsrådet i Nordjylland skal høres om driftsoverenskomster og undervisningsplaner for FVU- og ordblindeundervisning.

Her kan du hente undervisningsplaner for FVU- og ordblindeområdet