Teknologipagtspulje

Den Nordjyske Teknologipagt understøtter Region Nordjyllands arbejde med at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for STEM.

Hvad er formålet med Nordjysk Teknologipagt?

Formålet med at udarbejde en teknologipagt med en specifik nordjysk vinkel er at sikre, at private og offentlige virksomheder har adgang til medarbejdere med tekniske, digitale og naturfaglige kompetencer – de såkaldte STEM kompetencer: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Hvad kan der søges om i Teknologipagtspuljen?

Regionsrådet har afsat en pulje til at understøtte STEM initiativer, der har til formål, at flere unge interesserer sig for, uddanner sig inden for eller i deres arbejde anvender STEM. Aktiviteterne skal være i tråd med Regionsrådets Teknologipagt, herunder de fire indsatsområder. Der kan ikke gives støtte til driftsopgaver.

Er du i tvivl om, hvorvidt din institution kan søge Teknologipagtspuljen om midler, kan du sende en e-mail til puljeansvarlig Majken Davids, m.davids@rn.dk og få nærmere information.

Målsætning

Samlet set skal initiativerne bidrage til at indfri målsætningerne om, at:

 • 20 pct. flere fuldfører en videregående STEM-uddannelse i 2028
 • 20 pct. flere fuldfører en STEM-erhvervsuddannelse i 2028.

Indsatsområder

Den nordjyske teknologipagt fokuserer på følgende fire indsatsområder:

 • De potentielle STEM’ere
 • Flere piger og kvinder i STEM
 • STEM-kompetencer målrettet de nordjyske virksomheders behov
 • STEM-kompetencer til alle

Som et særligt tema i 2024 opfordres skolerne til at opruste og arbejde med AI (herunder Chat GPT) på deres uddannelser. Det kan være til understøttelse af lærernes kompetencer, til udvikling og tilpasning af undervisningsmateriale og -forløb, men også til udvikling af kultur og rammesætning for, hvordan man må anvende AI i uddannelsen (eks. snyd).

Organisering og styregruppe

Den Nordjyske Teknologipagt er et samarbejde mellem Region Nordjylland og et bredt partnerskab bestående af de nordjyske uddannelsesinstitutioner, Erhvervshus Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Astra og KKR.

Den administrative styregruppe i Den Nordjyske Teknologipagt består af følgende repræsentanter for organisationerne i partnerskabet:

 • Hans Chresten Jeppesen, direktør, EUC Nordvest
 • Jette Rygaard, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium
 • Lene Kvist, direktør på SOSU Nord og formand for de Nordjyske Erhvervsskoler
 • Peter Thomsen, direktør på AMU Nordjylland og repræsentant for efter- og videreuddannelsessystemet
 • Mikkel Bohm, direktør i Astra, Det Nationale Naturfagscenter
 • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Luise Linnemann Rasmussen, udviklingsdirektør for Erhvervshus Nordjylland
 • Henriette Rosa Eduardsen, chef for Teknologi og Business, University College Nordjylland
 • Olav Geil, prodekan ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Anders Norup, skole- og dagtilbudschef ved Vesthimmerlands Kommune
 • Martin Rune Hoxer, regional udviklingsdirektør, Region Nordjylland
 • Charlotte Bisbjerg, chef for Uddannelse, Kompetence og Kultur, Region Nordjylland