Kort om reglerne for elevfordeling

Her kan du læse om reglerne for elevfordeling i korte træk.

Det er transporttiden (via offentlig transport i kombination med gang eller på cykel) fra din folkeregisteradresse til skolen, der har betydning for, hvor du får plads, når du søger en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB).

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i dine uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, du har prioriteret. Du får reserveret en foreløbig plads på din førsteprioritet, hvis:

  • Skolen har flere pladser end ansøgere
  • Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid.

I tilfælde af, at du ikke får plads på din førsteprioritet, undersøges det, om der er plads på et af dine andre ønsker.

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter, vil du i stedet få reserveret plads på en anden skole med samme uddannelse, som du ønskede som førsteprioritet (fx HHX).

Hvis du fordeles til en skole, som du ikke selv har ønsket, vil din transporttid maksimalt være 45 minutter, medmindre du er bosat et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse.

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse og søger denne som dit eneste uddannelsesønske, vil du få plads her.

Du kan læse mere om elevfordelingsmodellen hos Børne- og Undervisningsministeriet.

Gå til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om elevfordeling

Du er også velkommen til at kontakte Regionens gymnasieteam.