Gymnasiesamarbejdet i Nordjylland

Gymnasiesamarbejdet mellem Regionrådet og gymnasierne i Nordjylland har som mål at sikre et attraktivt, varieret og tilstrækkeligt udbud af gymnasiale uddannelser i hele regionen.

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en række lovændringer på det gymnasiale område. Lovændringerne betyder bl.a., at regionerne får ansvar for at nedsætte og lede de nye gymnasiesamarbejder – et formaliseret samarbejde mellem de gymnasiale institutioner og Regionsrådet i hver enkelt region.

Gymnasiesamarbejdet i Nordjylland skal rådgive Regionsrådet og understøtte dets koordinering på uddannelsesområdet, og er desuden vigtigt for både samarbejdet mellem Regionsrådet og gymnasierne og samarbejdet gymnasierne imellem.

Deltagere og formandskab

Gymnasiesamarbejdet i Nordjylland består af repræsentanter fra både de almene og de erhvervsgymnasiale uddannelser. Konkret er der etableret ét samlet gymnasiesamarbejde i Nordjylland, hvor alle gymnasiale institutioner deltager.

Regionsrådet har formandskabet i gymnasiesamarbejdet og har udpeget to repræsentanter fra sit Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Region Nordjylland står for sekretariatsbetjening af gymnasiesamarbejdet.

Gymnasiesamarbejdes roller og opgaver

Gymnasiesamarbejdet i Nordjylland vil arbejde med følgende emner og områder. Emnerne vil løbende blive tilpasset i forhold til behov og ønsker fra skoler eller Regionsråd.

  • Refleksion over udbud af gymnasiale uddannelser
  • Koordinering af information og vejledning om de nye regler ift. kapacitetsfastsættelse og fordeling af ansøgere
  • Implementering og evaluering af den nye fordelingsmodel
  • Kollektiv trafik i forbindelse med den nye fordelingsmodel
  • Kapacitet og elevfordeling
  • Data og fælles vidensgrundlag der knytter sig til de gymnasiale uddannelser
  • Dialog om indsatser der styrker kvaliteten
  • Drøftelse af koordinerende og tværinstitutionelle indsatser