EU’s Socialfond Plus

Region Nordjylland er tovholder på EU's Socialfond Plus 2021-2027, hvis midler kan anvendes til at styrke uddannelsesområdet i Nordjylland.

20 pct. af midlerne i EU's Socialfond Plus 2021-2027 er øremærket til indsatser i regionerne. Midlerne skal styrke regionernes arbejde med ungdomsuddannelse og almen voksenuddannelse.

Understøttende indsats

Indsatsen skal være supplerende og understøtte det arbejde, som regionerne i forvejen støtter via uddannelsespuljen, og gennemføres efter samme lovgivning. I LBK nr. 1269 af 29/11/2017 står der, at Regionsrådet kan give formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser.

Region Nordjylland får tildelt 15,7 mio. kr. i tilskud fra EU, og dertil kommer regional medfinansiering på 10,5 mio. kr.

Parternes egenfinansiering vil blive i alt 13,1 mio. kr, hvilket svarer til 33,3 pct.

Der kan derfor skabes projekter for i akt 39,3 mio. kr. i Nordjylland frem til 2027.

Regional forankring

Den regionale udviklingsstrategi samt RAR Nordjyllands strategi danner rammen omkring de projekter, der vil blive efterspurgte. Centralt står behovet for uddannelse af flere faglærte, men også sikring af at svage grupper får en uddannelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Søg EU’s Socialfond Plus

Første ansøgningsrunde til EU's Socialfond Plus er afsluttet med frist 16. september 2022.

Det forventes, at en ekstra ansøgningsrunde vil blive annonceret på et senere tidspunkt. Indtil da kan du kontakte Region Nordjylland for yderligere information.

Projekter under EU’s Socialfond Plus

Nedenfor kan du læse om igangsatte projekter i Nordjylland under EU's Socialfond Plus.