Kapaciteter og grænseværdier på gymnasierne

Her kan du tilgå en oversigt, der viser de enkelte gymnasiers kapacitet for skoleåret 2023/2024.

Oversigten viser, hvilken kapacitet de enkelte gymnasier havde i skoleåret 2023/2024. Derudover viser oversigten antal førsteprioritetsansøgere og
transporttiden for den sidste 1. prioritetsansøger, der har fået reserveret plads på det pågældende gymnasium.

Se oversigt