Til dig der ønsker at vælge om

Fra den 8. maj til den 30. juni 2024 har du mulighed for at vælge om på Optagelse.dk. Her kan du læse om reglerne for omvalg af skole.

Hvis du vælger om i Optagelse.dk behandler Regionen din ansøgning igen efter nedenstående principper:

  • Hvis der er plads på en af dine prioriterede skoler, kan du få en plads på en af disse skoler
  • Hvis der ikke er plads på en af dine prioriterede skoler, finder Regionen en plads til dig indenfor 45 minutters transporttid  

Hvis du vil vælge om (skift af skole) i Optagelse.dk, skal du:

  • Kontakte regionen for at få oplyst, hvor der kan være ledige pladser.
  • Tilføje ekstra prioriteter i din ansøgning, hvis du ønsker det.
  • Underskrive din ansøgning på ny, hvis du har tilføjet ekstra prioriteter – dine forældre skal underskrive ansøgningen, hvis du er under 18 år.
  • Kontakte den skole, hvor du har en reserveret plads, og bede dem om at videresende din ansøgning, til den skole, du ønsker at få plads på. 

Du mister din reserverede plads, når du vælger om

Du mister din reserverede plads, når du beder reservationsskolen om at videresende din ansøgning i Optagelse.dk.

Selvom der er ledig plads på en skole, når du omprioriterer i Optagelse.dk, kan pladsen gå til en anden ansøger når regionen behandler eftertilmeldere og omvælgere.

Der må ikke føres venteliste, og Regionen kan ikke garantere, at du kan få plads på en skole, du har prioriteret.

Det kan ikke udelukkes, at du igen vil få tildelt en plads på den skole, som du videresendes fra.