Uddannelse og kompetence

Nordjylland skal være en region, hvor der er stor sammenhæng mellem uddannelse, kompetencer, beskæftigelse og erhverv.

Vision, strategier og planer

Uddannelses- og kompetenceområdet er fortsat i fokus i den regionale udvikling. Det betyder, at der både på det strategiske og praktiske plan skal være fokus på, at vi uddanner unge, som har de rette kompetencer til både det nuværende nordjyske arbejdsmarked – men også til fremtidens.

Målene er, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse. Efter- og videreuddannelsesmulighederne skal styrkes og flere skal have almen og forberedende voksenundervisning.

Uddannelsesplan

Regionsrådets Uddannelsesplan danner rammen om initiativer på uddannelsesområdet, bl.a. for udmøntning af Uddannelsespuljen og Teknologipagtspuljen. Uddannelsesplanen refererer overordnet til den Regionale Udviklingsstrategi (RUS), og skal dermed også bidrage til at opfylde den vision, som er beskrevet i RUS.

I menuen til venstre kan du finde mere information om de regionale strategier og planer bl.a. for uddannelse og kompetence.

Desuden kan du finde baggrundsmateriale såsom analyser og rapporter, der er relevante for arbejdet med uddannelse og kompetence i Nordjylland.

Indsatser og opgaveområder

Inden for uddannelse og kompetence har Regionen fastlagt en række indsatser og opgaveområder, som understøtter det strategiske arbejde med regional udvikling i Nordjylland. De enkelte indsatser og opgaveområder omfatter følgende:

Uddannelsespulje
Teknologipagtspulje
• EU's Socialfond Plus
• FremKom - Fremtidens kompetencer
• Ansøgning til STX, HF, HHX og HTX
• Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU)

Uddannelses- og Teknologipagtspuljer

Regionsrådet i Region Nordjylland råder over uddannelsesmidler på ca. 13 mio. kr. årligt. Midlerne udmøntes gennem tre puljer: Uddannelsespuljen, Teknologipagtspuljen og Pilot- og Udbredelsespuljen.

Puljerne kan søges til forsøgs- og udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der er ansøgningsfrist én gang om året.

Læs mere om Uddannelsespuljen og hvordan du søger om midler

Læs mere om Nordjysk Teknologipagt og hvordan du søger om midler

Læs mere om Pilot- og Udbredelsespuljen og hvordan du søger om midler