Regional udviklingsstrategi (RUS)

Den regionale udviklingsstrategi (RUS) er Regionsrådets strategi for fremtidens Nordjylland.

Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 

Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 for Nordjylland

Regionsrådet har den 18. december 2023 vedtaget en ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 for Nordjylland.

Det sker efter knap et års målrettet arbejde med regionens udfordringer og muligheder samt efter en bred involvering af både samarbejdspartnere og offentligheden.

Strategien kaldes populært blot RUS, og den er afgørende for Nordjyllands udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod målet om at styrke Nordjylland som en grøn, kompetent og sammenhængende region, der er attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Strategien har fokus på mange områder, som er vigtige for Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

På siden rus.rn.dk kan du læse mere om strategien – og om hvordan den blev til ved bred involvering af samarbejdspartnere og offentligheden.