Uddannelsesplan 2024-2027

Uddannelsesplanen er en delplan, der konkretiserer Region Nordjyllands Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og udfolder Regionsrådets politiske fokus på uddannelses- og kompetenceområdet.

Uddannelsesplanens fire temaer rammesætter udmøntningen af de udviklingsmidler, som er til rådighed i Regionsrådets Uddannelsespulje samt Pilot- og Udbredelsespulje. Yderligere har Region Nordjylland fokus på bæredygtighed og på FN’s verdensmål.

Temaerne er rammesættende for ansøgningerne og et vigtigt element i realiseringen af Uddannelsesplanens mål.

Temaer i Uddannelsesplanen

  • Tema 1: Attraktive, lokale uddannelsesmiljøer
  • Tema 2: Motiverende og tydelige uddannelsesveje
  • Tema 3: Inkluderende sociale og faglige fællesskaber
  • Tema 4: Kompetencer til fremtiden

I Uddannelsesplan 2024-2027 er bæredygtighed udpeget som et fokusområde på tværs af de fire temaer. Bæredygtighed er et mangfoldigt begreb, der både vedrører miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i samfundet. Som ansøger, skal du beskrive og reflektere over, hvordan der i det konkrete projekt arbejdes med bæredygtighed.