Sundhedsklynge Nord

Sundhedsklyngens overordnet formål er at tage ansvar for den fælles population i optageområdet, styrke sammenhæng og bedre forløb for borgere der har forløb på tværs af sektorer, og være en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen.

Læs mere om Sundhedsklynge Nord

Kontakt