Opgaveflytning

Udviklingen på sundhedsområdet betyder, at der løbende er opgaver, som grundet udviklingen mere hensigtsmæssigt kan varetages i en anden sektor.

For at sikre en hensigtsmæssig og dialogbaseret opgaveoverdragelse er det i Sundhedsaftalen aftalt, at opgaveoverdragelser sker på baggrund af Aftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning. Aftalen beskriver på en kort og overskuelig måde det flow, der skal være i en opgaveoverdragelse lige fra behovet opstår på en hospitalsafdeling eller i en kommune til at forslag til opgaveflytning fremsendes til Porteføljestyregruppen.

Porteføljestyregruppen har det overordnede ansvar for at monitorere initiativer, hvor der foretages opgaveflytning, ligesom Porteføljestyregruppen har ansvaret for større og typisk geografisk brede opgaveflytninger, jf. dialoggrundlagets beskrivelser af tværsektoriel dialog og afgørelse. En forudsætning for, at en sag kan bringes i Porteføljestyregruppen er, at der foreligger et dialoggrundlag samt en udfyldt mini MTV.

Dette materiale skal sendes til: opgaveflytning@rn.dk

Der er på hvert af regionens hospitaler og i hver kommune udpeget en kontaktperson, som fungerer som kontaktpunkt i forbindelse med en opgaveflytningssag. Det er en forudsætning for opgaveflytningen, at sagen går gennem en af disse kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Kommuner

Marianne Skrubbeltrang, Frederikshavn Kommune
Annie Vibeke Præstegaard, Brønderslev Kommune
Susanne F. Damgaard, Hjørring Kommune
Birgit Holm, Jammerbugt Kommune
Nikolaj Bilgram Kristensen, Thisted Kommune
Charlotte Vester, Morsø Kommune
Mette Rohde, Vesthimmerland Kommune
Bodil Margrethe Nielsen, Aalborg Kommune
Mette Wulff, Rebild Kommune
Stine Norlen, Mariagerfjord Kommune
Helle Carlsson Kunckel Christensen, Læsø Kommune

Lægeforeningen

lfnord@dadl.dk 

Region Nordjylland

Lise Søndergaard, Aalborg Universitetshospital
Kerstin Mariegaard, Regionshospital Nordjylland
Anne Kristine Hvidtfeldt, Voksenpsykiatrien
Johannes Kjeldal, Børne- og ungdomspsykiatrien