Den Tværsektorielle Grundaftale

I Nordjylland har vi en lang tradition for at samarbejde godt. Vi har et fælles fundament af Samarbejdsaftaler, vi gennem årene har lavet sammen i regi af Sundhedsaftalen - disse samarbejdsaftaler kalder vi samlet set for Den Tværsektorielle Grundaftale.

Principper for det gode forløb på tværs af sektorer

Som et værdisæt og grundlag for udviklingen af Sundhedsaftalen er udarbejdet Patientens Team på tværs af sektorer - Principper for det gode forløb. Principperne ligger til grund for meget af det tværsektorielle samarbejde, og danner ramme for udvikling af samarbejdsaftalerne.

Principper for det gode forløb rummer følgende elementer:

  • Borgeren er omdrejningspunktet og tager del i sit eget forløb.
  • Tilpasset og inddragende kommunikation.
  • Fokus på både godt helbred og mental sundhed.
  • Styrket mestringsevne.
  • Team-dannelse.
  • Fokus på forløb.
  • Koordinering.

Samarbejdsaftaler fordelt på indsatsområder

Kontakt