Samskabelse

Samskabelse som metode til patientinddragelse

En af metoderne er ”samskabelse”, hvor fagprofessionelle og borgere er sammen om at skabe mere sundhed. Borgerne er:

  • Med fra start til slut
  • Med til at identificere problemstillinger og finde løsninger
  • En del af løsningen
  • Med til at gennemføre løsningen
  • Med til at skabe læring i sundhedsvæsenet og hos sig selv.