De supplerende aftaler

Ifølge Bekendtgørelsen for Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsaftaler er der mulighed for, at Region Nordjylland kan indgå supplerende sundhedsaftaler med en eller flere kommuner.

Formålet med supplerende aftaler kan være at tage højde for lokale forhold inden for regionen samt at indgå aftaler med en eller flere kommuner om udviklingsprojekter i aftaleperioden.

De supplerende aftaler er af frivillig karakter og kan ikke træde i stedet for eller have forrang for Sundhedsaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. 

De supplerende aftaler kan indgås løbende i aftaleperioden og skal ikke godkendes af Sundhedsstyrelsen. Den supplerende sundhedsaftale er et supplement til Sundhedsaftalen og omfatter aftaler indgået mellem Region Nordjylland og de respektive kommuner.

De enkelte supplerende aftaler skal løbende gennemses for, om der er et behov for revidering af den enkelte aftale. Dette skal ske hvert fjerde år inden udløb af den gældende Sundhedsaftale. Dog kan der være særlige forhold forbundet med den enkelte supplerende aftale, der tilsidesætter dette. 

De supplerende aftaler er senest revideret den 21. december 2023.

En samlet oversigt over de indgåede supplerende aftaler mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner kan ses her. Oversigten skal ses som et supplement til nedenstående. 

Supplerende aftaler