Planer på sundhedsområdet

Regionerne er i hver valgperiode – qua Sundhedsloven - forpligtet til at udarbejde en Sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud.  Ud over sundhedsplanen er der en række delplaner, der indeholder pejlemærker for, i hvilken retning sundhedsvæsenet i Region Nordjylland skal bevæge sig.

Kontakt