Sundhedsklynger

Den tværsektorielle samarbejdsstruktur har som mål at understøtte øget beslutningskraft og implementeringskraft på sundhedsområdet i Nordjylland.

Lokalt er samarbejdet derfor organiseret i sundhedsklynger omkring akuthospitalerne på et politisk og et fagligt strategisk niveau, med beslutningskompetence placeret på begge niveauer. Sundhedsaftalen danner formel ramme for samarbejdet.


Struktur

Klynge NORD: Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Region Nordjylland og PLO.

Klynge MIDT: Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland og PLO.

Klynge SYD: Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland og PLO.

Klynge VEST: Morsø Kommune, Thisted Kommune, Region Nordjylland, og PLO.

Kontakt