Sundhedshuse

Region Nordjylland ønsker at understøtte en udvikling mod etablering af flere sundhedshuse i områder, hvor der er interesse for det hos såvel kommune, region og de praktiserende læger.

Sundhedshuse ses både som et væsentligt element til en bæredygtig praksisstruktur og som en vigtig del i planerne for rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger i Region Nordjylland.
Et sundhedshus kan indeholde mange forskellige ting. Ofte er der tale om et samarbejde mellem lægepraksis, hvor flere alment praktiserende læger og speciallæger kan oprette klinikker i fælles bygning evt. sammen med andre sygesikringsydere samt kommunale og regionale sundhedsfunktioner.

Et af formålene ved et sådan lokalefællesskab er, at det kan være medvirkende til, at skabe et bedre samspil mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Det kan ligeledes skabe større professionelle miljøer, og dermed styrke fagligheden, samarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen på tværs. Dertil kommer den fordel at sundhedshuse har potentiale til at samle flere sundhedstilbud lokalt, og derved skabes færre indgange for borgeren til det nære sundhedsvæsen.

 

Herunder finder du Region Nordjyllands sundhedshuse:

Brønderslev Sundhedshus
Tolstrupvej 97
9700 Brønderslev

Morsø Sundhedshus
Strandparken 48
7900 Nykøbing Mors

Sundhedshus Hurup
Idrætsvej 5
7760 Hurup Thy

Sundhedshus Pandrup
Bredgade 130
9490 Pandrup

Sundhedshus Sæby
Stygge Krumpens Vej 4
9300 Sæby

 

Få en fælles oversigt over alle sundhedshuse i Region Nordjylland her.

Kontakt