Kontaktliste for kommunerne

Kontaktlisten henvender sig til personalet på regionens hospitaler ved indlæggelse og udskrivelse af patienter. 

Under hver kommune finder du ligeledes kontaktoplysninger til det tværsektorielle børneområde.