Ønsker du at klage?

Sundhedspersonalet vil gerne lære af dine oplevelser. Hvis du er utilfreds med fx et behandlingsforløb eller har haft en oplevelse, du gerne vil sikre, at andre patienter ikke får, vil sundhedspersonalet eller hospitalsledelserne meget gerne tale med dig om det.

Klagemuligheder

Når du deler dine oplevelser med os, kan vi afklare eventuelle misforståelser og får en mulighed for at rette op på forholdene og lære af netop dit forløb. Du kan ringe eller skrive direkte til afsnittet eller til hospitalsledelsen. Har du talt med hospitalet og fortsat har forhold, der skal undersøges nærmere eller klages over, har du flere klagemuligheder.