Dialog med praktiserende læge eller andre praktiserende sundhedspersoner

Du har mulighed for at ønske en dialog med den praktiserende sundhedsperson, du har klaget over til Styrelsen for Patientklager. Læs om rammerne for dialogen.

Information om dialog

Du har mulighed for at ønske en dialog forud for Styrelsen for Patientklagers behandling af din klage over sundhedsfaglig behandling modtaget hos en praktiserende sundhedsperson.

Dialogen er din mulighed for at tale med sundhedspersonerne om, hvordan du oplevede din behandling. Du har måske uafklarede spørgsmål til dem. Det kan også være, at du har brug for at høre dem forklare, hvorfor de handlede, som de gjorde. Samtidig får sundhedsvæsenet og sundhedspersonerne mulighed for at lære af dit forløb, og hvis det er muligt sikre, at den oplevelse, som du har haft, ikke gentager sig for andre patienter i fremtiden.

Særlige forhold vedrørende dialogen

Hvis du ønsker dialog i forbindelse med, at du klager over en praktiserende sundhedsperson, skal du være opmærksom på, at dialogen som udgangspunkt bliver afholdt af den person, som du har klaget over, eller ledelsen i klinikken. Dialogen kan afholdes som et personligt møde i klinikken eller telefonisk, og der deltager ikke en repræsentant fra regionen i dialogen.

Læs Styrelsen for Patientklagers vejledning om dialog

Medbring en bisidder til dialogen

Aftales der er personligt møde, er du velkommen til at tage en person med til dialogen. Det kan være en fordel, at andre har hørt, hvad der bliver sagt, og at I efterfølgende kan tale om dialogen.

Kender du ikke nogen, som du kan tage med, kan du kontakte Danske Patienters bisidderordning.