Kørsel til og fra hospitalet

Hovedreglen er, at du selv sørger for samt betaler din transport til og fra hospitalet.

Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Hvis du af helbredsmæssige årsager IKKE kan benytte offentlig transport, kan du blive visiteret til patientbefordring.

Dine rettigheder

Sådan ansøger du om befordringsgodtgørelse

Ansøgning om befordringsgodtgørelse foregår digitalt.

Kontakt os