Dialog med hospitalet

Hvis du har klaget til Styrelsen for Patientklager og sagt ja tak til dialog med Region Nordjylland, kan du her læse mere om, hvordan en dialog planlægges og afholdes på Region Nordjyllands hospitaler.

Sig ja tak til dialog

Når du har klaget til Styrelsen for Patientklager, og det fremgår af klagen, at du har sat X ved Ja tak til dialog med Region Nordjylland på klageskemaet, vil du først blive kontaktet af rådgivnings- og dialogteamet og her få mulighed for at uddybe din klage. Dernæst vil du blive kontaktet af det hospital eller den afdeling, som du har klaget over, og her aftale et tidspunkt for dialog.

Når der afholdes en dialog, er der mulighed for at vi kan høre om dine oplevelser, lære af dem, og hvis det er muligt sikre, at den oplevelse, som du har haft, ikke gentager sig for fremtidige patienter.  

Vi kontakter dig

Formålet med denne kontakt er at aftale tidspunkt, sted og eventuelt hvem der skal deltage i dialogen.  

Når Region Nordjylland har modtaget klagen fra Styrelsen for Patientklager, har vi nu fire uger til at invitere dig, tale med dig og melde resultatet af dialogen tilbage til Styrelsen for Patientklager. Overskrides de fire uger, vil Styrelsen for Patientklager automatisk gå i gang med at sagsbehandle din klage. 

Sådan forbereder du dig til dialogen

Under dialogen kan du måske føle dig sårbar, være vred eller blive ked af det. Det kan derfor være en god idé at have forberedt sig til dialogen:  

  • Overvej hvilke forventninger du selv har til dialogen – vil du primært fortælle om dine oplevelser, eller har du andre formål i tankerne.
  • Skriv det ned, som er væsentligt for dig at få fortalt eller spurgt om.

Det er vigtigt at understrege, at det er sundhedspersonalet, som er ansvarlige for at skabe en tryg ramme om dialogen, så du som patient kan fortælle om dine oplevelser.  

Tag en person med

Du er velkommen til at tage en person med til dialogen. Det kan være en fordel, at andre har hørt, hvad der bliver sagt, og at I efterfølgende kan tale om dialogen.  

Kender du ikke nogen, som du kan tage med, kan du enten kontakte Danske Patienters bisidderordning eller du kan kontakte Rådgivnings- og Dialogteamet.

Efter dialogen

Efter dialogen skal du tage stilling til om:

  • du ønsker at afslutte klagen
  • du ønsker at fastholde klagen
  • du ønsker at ændre klagen  

Du ønsker at afslutte klagen

Hvis du er tilfreds med resultatet af dialogen med sundhedspersonalet, og du ønsker at afslutte klagen, skal du underskrive et svarskema til
Styrelsen for Patientklager. Styrelsen for Patientklager er hermed orienteret og din klagesag er nu afsluttet. Selvom din klage officielt er afsluttet ved
Styrelsen for Patientklager, vil hospitalet fortsat arbejde videre med det man har lært af netop din klage.

Du ønsker at fastholde klagen

Hvis du efter dialogen ønsker at fortsætte din klage, skal du underskrive et svarskema til Styrelsen for Patientklager. På svarskemaet skal du tage stilling til klagens indhold, samt om du ønsker din klage behandlet som en styrelsesklage (klage over forløb) eller som en disciplinærklage (klage over konkrete sundhedspersoner)

Du ønsker at ændre klagen

Under dialogen kan klagens omfang blive mindre, større eller uændret. Det er væsentligt, at eventuelle ændringer bliver skrevet i skemaet til Styrelsen for Patientklager.  Sundhedspersonalet medbringer og udfylder sammen med dig, det ovennævnte skema til Styrelsen for Patientklager.  

Læs mere om, hvem der skal afgøre din sag hos Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Læs om Styrelsen for Patientklagers vejledning om dialog.

Har du spørgsmål til din klage eller til selve dialogen, er du meget velkommen til at kontakte:

Få vejledning hos Rådgivnings- og Dialogteamet

Rådgivnings- og Dialogteamet er et team i Patientkontoret, som specifikt arbejder med de klager, hvor der er sagt Ja tak til dialog. Du kan ringe alle hverdage på tlf. 97 65 46 34 / 97 64 84 45 / 97 64 84 46 eller send en mail til patientkontor@rn.dk