Ansøgning om erstatning for benamputerede patienter

Regionerne, herunder Region Nordjylland, har på anbefaling af Indenrigs- og Sundhedsministeriet aftalt med Patienterstatningen, at patienter, hvis sag om benamputation er forældet efter den 10 årige forældelsesfrist i Klage- og Erstatningsansvarsloven, i stedet kan få tilbud om en vejledende udtalelse.

Aftalen betyder, at benamputerede patienter, der er i tvivl om deres amputation kunne have været undgået eller udskudt, alligevel kan få behandlet deres sag ved Patienterstatningen.

Patienter, hvis sag om benamputation er forældet efter den 10 årige forældelsesfrist i Klage- og Erstatningsansvarsloven, kan få tilbud om en vejledende udtalelse.

 

Hvem er omfattet?

Det gælder for de patienter, som efter den 1. januar 2010 har fået amputeret et ben fra underben eller lårben af andre årsager end cancer eller ulykke (traume). 

Patienten skal søge om erstatning hos Patienterstatningen inden den 31. december 2023 for at være omfattet af aftalen om vejledende udtalelser. 

Ansøgningen kan sendes via Patienterstatningens hjemmeside:

Søg erstatning

 

Regionerne har forpligtet sig til at følge Patienterstatningens vejledning om en eventuel erstatningsudbetaling. Vejledningen kan ikke ankes af patient eller region.

Spørgsmål og svar om benamputation