Fra FGU til EUD

I projektet Fra FGU til EUD vil de nordjyske erhvervsskoler og de forberedende grunduddannelser samarbejde omkring at styrke og lette overgangen fra FGU til EUD.

Målgruppe og mål for projektet

Målgruppen er elever på en forberedende grunduddannelse (FGU), som henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse eller komme i job. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Målet for projektet er, at 1.180 FGU-elever deltager i forløbet, og at 490 af disse FGU-elever starter på en erhvervsuddannelse. Desuden er målet, at 368 af gennemfører projektforløbet, og at de stadig er i gang med en erhvervsuddannelse 5 uger inde i uddannelsen.

Fakta om projektet

  • Ansøgningen har et samlet budget på 24.868.602 kr., og der søges om 9.922.572,20 kr. i støtte fra Socialfonden Plus (støttegrad 39,9%) og 6.639.916,73 kr. i støtte fra Region Nordjylland (støttegrad 26,7%).
  • Projektperioden er på 37 mdr. med start 01.04.2023 og den afslutning 30.04.2026
  • Projektet søges under indsats 2.2 Uddannelse til alle
  • Projektleder er AMU Nordjylland
  • De 10 økonomiske partnerskoler i projektet er Aalborg Handelsskole, SOSU Nord, TECHCOLLEGE, EUC Nord, HEG, FGU Aalborg, FGU Vendsyssel, FGU Himmerland og FGU Nordvest - Jammerbugt.