Telemedicin til borgere med diabetes - projekt

Telemedicinsk hjemmemonitorering til personer med type 2-diabetes afprøves i et projekt. Det sker i Hjørring, Jammerbugt, Morsø og Rebild Kommune. Der henvises et mindre antal borgere til projektet.

Siden her er til dig, der deltager i projektet.

På siden her finder du vejledning til, hvordan du bruger din skærm og det telemedicinske udstyr, som følger med dit Telekit. Du finder også link til Diabetesforeningen, Steno Diabetes Center Nordjylland og support-muligheder.

Vejledning til brug af skærm og udstyr

Ved problemer med det viste udstyr, kan du kontakte TeleCare Nord support på 98 45 84 84.

Telefontider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00-15.20, torsdag 9.00-17.00 og fredag kl. 9.00-14.00.