Telemedicin til borgere med KOL

Telemedicin til borgere med KOL er et sundhedstilbud i Nordjylland. Det er lavet i et samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Borgere med KOL kan henvises til telemedicinsk hjemmemonitorering via praktiserende læge eller hospitalet.