Telemedicin til borgere med hjertesvigt

Telemedicin til borgere med hjertesvigt er et sundhedstilbud i Nordjylland. Det er lavet i et samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Borgere med hjertesvigt kan henvises til telemedicinsk hjemmemonitorering via praktiserende læge eller hospitalet. Regionen og kommunerne i Nordjylland besluttede i regi af sundhedsaftalesamarbejdet at forlænge det telemedicinske tilbud til borgerne i Nordjylland efter endt afprøvningsprojekt af telemedicin til borgere med hjertesvigt i perioden 2015-2018. Samarbejdspartnerne har besluttet at fastholde og udbrede tilbuddet i henhold til de nationale retningslinjer i ØA aftalen 2022.