Tolkning

Region Nordjylland anvender tolke, når det ud fra en lægefaglig vurdering skønnes nødvendigt for behandlingen således at sundhedspersonalet og patienten kan kommunikere med hinanden.