Stikkemester - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app indeholder information om mestringsstrategier for børn der er bange for at blive stukket i forbindelse med behandling.  Appen har således alene til formål at give dig forslag til forskellige måde at håndtere stik, og er udviklet til børn, som gennemgår et forløb på en børneafdeling i Region Nordjylland og deres forældre.

For nærmere information om hvordan du bruger appen, henvises til teksten ”Om appen”.

 

Rettigheder

Region Nordjylland ejer enhver immateriel rettighed i tilknytning til app’en, herunder, men ikke begrænset til, appens indhold, design, tekst, videoer og mærker.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

Region Nordjyllands ansvar

App’en kan frit downloades og anvendes i forbindelse med, at du gennemgår et forløb på en børneafdeling i Region Nordjylland. App’en er ikke et udtryk for sundhedsfaglig rådgivning.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen.

Endvidere er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med dit download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Privatlivspolitik for apps

I Region Nordjyllands privatlivspolitik for apps kan du læse om, hvordan dine oplysninger bruges i denne app:

Sådan fungerer appen

Stikkemester er målrettet børn som er bange for stik. Formålet med app’en er at gennem små spil at demonstrere forskellige mestringsstrategier for børn i forbindelse med stik. Der er i app’en desuden små spil og øvelser, hvor du kan repetere og træne kompetencer til mestring af stik. 

Der er ikke mulighed for at registrere eller gemme data i app’en.

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

I Stikkemester app’en behandler vi oplysninger, som eksponeres via brugerens browser eller device Disse oplysninger omfatter bl.a. sprog, geografisk placering, browser, operativsystem og serviceudbyder samt en log over deres brug af løsningen.

Stikkemester deler ikke personoplysninger med andre.

Læs her om Region Nordjyllands persondatapolitik og om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

 

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.


Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

 

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.

Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk

Tilgængelighedserklæring for Stikkemester app