Vikarservice app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

 Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app har til formål, at du som vikar nemt kan byde ind på ledige vagter I Region Nordjylland

Rettigheder

Region Nordjylland stiller appen til rådighed for dig som bruger.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

Region Nordjyllands ansvar

App’en kan ikke frit downloades, før du er oprettet som bruger. Den kan anvendes i forbindelse med, at du ønsker at melde ind på ledige vagter.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for, hvad du som bruger måtte rammes af i din brug af appen. Desuden er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Sådan fungerer appen

For at bruge appen, så kræver det login til Region Nordjyllands vikarkorps.

I appen kan du opdatere dine private oplysninger, samt tilkendegive hvornår du enten er ledig eller optaget for at kunne tage vagter. Du kan se ledige vagter, samt de vagter du er booket på.

På de vagter, du har fået, er der info om vagten med tid, sted og evt. supplerende info om vagten.

Har du tekniske problemer, kan du kontakte Region Nordjyllands IT-support på tlf. 976 49000

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

I denne app bruges navn, e-mail, mobilnummer, ip-adresse, uddannelse, kurser og kompetencer samt en historik over de steder du har været og hvilke vagter du har haft.

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til
it.support@rn.dk

 

Privatlivspolitik Region Nordjylland

Læs her om Region Nordjyllands persondatapolitik og om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

 

 

Tilgængelighedserklæring for Vikarservice app