Kostrejsen - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Hvem der har udviklet appen (region, institution mm).

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

App’en indeholder spil til børn og unge som skal opøve viden om kost og diabetes.

Rettigheder:

Hvem der ejer appen og indholdet, og hvilken brugsret brugeren har.

Region Nordjylland ejer enhver immateriel rettighed i tilknytning til app’en, herunder, men ikke begrænset til, appens indhold, design og tekst.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

 

Region Nordjyllands ansvar:

Hvad er RN ansvarlig for, og hvad er brugerens eget ansvar.

App’en kan frit downloades og anvendes i forbindelse med, at du gennemgår et opstartsforløb for diabetes på en børneafdeling i Region Nordjylland eller ved behov for at genopfriske viden om kost. Vær dog opmærksom på, at din diabetesbehandling fastsættes af dine sundhedsfaglige kontaktpersoner, og app’en er som sådan ikke udtryk for sundhedsfaglig rådgivning.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen.

Endvidere er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med dit download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

 

Privatlivspolitik for apps:

I Region Nordjyllands privatlivspolitik for apps kan du læse om, hvordan dine oplysninger bruges i denne app:

Sådan fungerer appen:

Beskrivelse af hvad appen anvendes til.

I Region Nordjyllands privatlivspolitik for apps kan du læse om, hvordan dine oplysninger bruges i denne app:

Sådan fungerer appen

App’en er målrettet børn og unge med nyopdaget diabetes, som gennemgår et opstartsforløb, samt deres pårørende. Formålet med app’en er gennem spil at opøve viden om kost og understøtte den undervisning om kost, som børnene og deres forældre får ved det sundhedsfaglige personale på hospitalet.   

Der er ikke mulighed for at registrere eller gemme data i app’en.

 

Behandler appen personoplysninger:

Beskriv om appen behandler personoplysninger om brugeren.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

Der behandles ikke personoplysninger i app’en.

 

Deler appen personoplysninger med andre:

Beskriv om appen deler personoplysninger med andre.

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

Der deles ikke personoplysninger i app’en.

Læs her om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til
it.support@rn.dk

 

Tilgængelighedserklæring for Kostrejsen appen