Åbenhed i forvaltningen

Region Nordjylland ønsker åbenhed og dialog med omverdenen - og især med vores borgere. Der vil være forskellige muligheder for borgerne for at få indflydelse på den politiske proces i Region Nordjylland. Dem kan du læse om herunder.

Offentlige høringer

Når Region Nordjylland arbejder med store planer og projekter, bliver de ofte sendt ud til høring eller er på anden måde åbne for kommentarer fra borgere, interesseorganisationer m.m.

Høringsfaserne m.m. vil blive annonceret på www.rn.dk og typisk også i dagspressen.

Patientinddragelsesudvalget

Regionens patientinddragelsesudvalg er talerør for brugerne af det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen. Udvalget afgiver høringssvar i forbindelse med planer og projekter på sundhedsområdet og det sikrer politikerne en formel og aktiv høringspart, når de træffer beslutninger. Patientinddragelsesudvalget kan også udtale sig på eget initiativ, men de behandler ikke enkeltsager.

Læs mere om Patientinddragelsesudvalget 

Regionsrådsmøder

Regionsrådsmøderne er åbne for alle, der har lyst til at overvære regionsrådspolitikerne dialog om punkterne på dagsordnen. Møderne finder sted den tredje tirsdag i måneden, kl. 14.00 i Regionsrådssalen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30 i Aalborg Øst. Møderne transmitteres også via hjemmesiden.

Du kan følge politikernes arbejde via dagsordner og referater fra Regionsrådet og de politiske udvalg.

Du kan også finde informationer fra hvert af regionens arbejdsområder ved at klikke dig ind under de tre serviceblokke; Sundhed & Sygehuse Regional Udvikling samt Sociale tilbud og specialundervisning øverst på siden.

Alle har som udgangspunkt ret til at se de dokumenter, der indgår i regionens sagsbehandling. Nogle dokumenter er dog fortrolige og må fx kun ses af de personer, der er involveret som part i den pågældende sag. Læs mere om mulighederne for at få aktindsigt.

Politisk indflydelse i Danmark

Når du stemmer til Regionsrådsvalg, Kommunevalg eller Folketingsvalg, er du med til at gøre din politiske indflydelse gældende.

På borger.dk kan du se mere om mulighederne for at få politisk indflydelse via de politiske interesseorganisationer m.m.