Sten-O Starter - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app er indeholder information om sygdommen diabetes. Appen har således alene til formål at give dig viden om diabetes og er udviklet til dig, som gennemgår et opstartsforløb på en børneafdeling i Region Nordjylland og dine forældre.
For nærmere information om hvordan du bruger appen, henvises til teksten ”Om appen”.

Rettigheder

Region Nordjylland ejer enhver immateriel rettighed i tilknytning til app’en, herunder, men ikke begrænset til, appens indhold, design, tekst, videoer og mærker.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

Region Nordjyllands ansvar

App’en kan frit downloades og anvendes i forbindelse med, at du gennemgår et opstartsforløb for diabetes på en børneafdeling i Region Nordjylland. Vær dog opmærksom på, at din diabetesbehandling fastsættes af dine sundhedsfaglige kontaktpersoner, og app’en er som sådan ikke udtryk for sundhedsfaglig rådgivning.

Monitoreringsrapport for webtilgængelighed


Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen.

Endvidere

Monitoreringsrapport for webtilgængelighed

er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med din download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Privatlivspolitik for apps

I Region Nordjyllands privatlivspolitik for apps kan du læse om, hvordan dine oplysninger bruges i denne app:

Sådan fungerer appen

Sten-O Starter app’en er målrettet børn og unge med nydiagnosticeret diabetes, som gennemgår et opstartsforløb, samt deres forældre. Formålet med app’en er at informere om diabetes, og som sådan er der i app’en muligt at få en gennemgang af relevante elementer som fx blodsukker, insulin, kost og motion. Der er i app’en desuden indlejret en række interaktive spil og øvelser, hvor du kan repetere og træne kompetencer til mestring af diabetes.

Der er ikke mulighed for at registrere eller gemme data i app’en, dog undtaget loginmulighed for brugere, som har samtykket til at deltage i en kvalitativ evaluering af Sten-O Starter. Disse brugere skal logge ind med et brugernavn, som udleveres på en børneafdeling i Region Nordjylland.

 

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles. I Sten-O Starter app’en behandler vi oplysninger, som eksponeres via brugerens browser eller device Disse oplysninger omfatter bl.a. sprog, geografisk placering, browser, operativsystem og serviceudbyder samt en log over deres brug af løsningen. Vi behandler disse data med henblik på at evaluere på anvendelsen af Sten-O Starter app’en.

 

Deler appen personoplysninger med andre?

Sten-O Starter deler alene personoplysninger med eksterne leverandører.

Region Nordjylland bruger eksterne leverandører til at løse opgaver for regionen. Der laves databehandleraftaler med disse leverandører. I databehandleraftalen er der en beskrivelse af, hvordan leverandøren må behandle Region Nordjyllands personoplysninger. Med databehandleraftalen er der sikkerhed for, at personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt.

Læs her om Region Nordjyllands persondatapolitik og om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

 

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

 

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.

Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk

Tilgængelighedserklæring for Sten-O-Start

 

Steno starter app (iOS) - dybdegående monitorering