Råstofplan

Region Nordjylland udarbejder regionale strategier og planer for udlægning af råstofområder og indvinding af råstoffer.

Nedenfor finder du en beskrivelse af de målrettede strategier og planer, som Region Nordjylland arbejder med i indsatsen for udlægning af råstofgrave og indvinding af råstoffer.

Det overordnede mål med planlægningen er at fastlægge den regionale råstofpolitik inden for rammerne af den nationale råstofpolitik, således som den kommer til udtryk gennem råstofloven. Dette skal ske med henblik på, at råstofinteresserne kan indgå på lige fod med de øvrige arealinteresser i udarbejdelse af den sammenfattende kommuneplanlægning.

Gennem afvejningen af de forskellige interesser opnås, at der fastlægges rammer for arealanvendelsen med henblik på, at blandt andet råstoflovens formål kan tilgodeses i den videre planlægning og administration.