Kulturplan

Kulturplanen uddyber den Regionale Udviklingsplans afsnit om "Det attraktive Nordjylland” og redegør for, hvordan kulturområdet kan være med til at gøre regionen til et attraktivt sted at bo og leve.  

Rubjerg Knude, foto: Tao Lytzen, PixlArt

Rubjerg Knude, foto: Tao Lytzen, PixlArt

Kulturen er en uundværlig medspiller, når Regionsrådet arbejder for, at Nordjylland skal være en attraktiv region i fortsat udvikling. Et levende kulturliv bidrager til nordjydernes livskvalitet, til den mentale trivsel, til et sundt liv, og til udviklingen af attraktive lokalområder.


Samtidig kan kunsten og kulturen være med til at synliggøre og skabe innovative løsninger på nogle af samfundets aktuelle udfordringer som fx bæredygtighed, sundhed, mental trivsel, bosætning mv. Kulturen kan med sit helt eget sprog og tankegang være en katalysator for udvikling af mange andre områder af samfundet.

Region Nordjylland har følgende politiske ambitioner på kulturområdet

  • Flere nordjyder skal have glæde af attraktive kunst- og kulturtilbud
  • Kunsten og kulturen skal bidrage til større bevidsthed om, eller give mulige svar på, samfundets aktuelle udfordringer 
  • Flere lokalområder skal udvikles med kunst og kultur
  • Kunst og kultur skal forankres på de nordjyske hospitaler og på de nordjyske sundheds- og ungdomsuddannelser. 

Online præsentation af Kulturplan 2024-2027