Værditabsordningen

Værditabsordningen er for boligejere, som uden at vide det har overtaget et hus på en forurenet grund.

Er du boligejer, og opfylder du visse krav, kan du med værditabsordningen få igangsat en indsats imod forureningen hurtigere end ellers. Det vil koste dig en egenbetaling på 15.000-40.000 kr., som skal betales, når et eventuelt afværgeprojekt sættes i gang.

Staten afsætter penge til værditabsordningen på finansloven. Pengene administreres af Udbetaling Danmark, som betaler alle øvrige udgifter forbundet med afværgeprojektet. Regionen udfører arbejdet.

Nedenfor kan du finde mere information om værditabsordningen.