Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje undersøger og afværger forureninger på nedlagte tankstationer, hvis disse forureninger udgør en risiko for mennesker og miljø.

1. Om Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje (OM) opstod i 1993 som følge af en aftale mellem Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Miljøstyrelsen.

Oliebranchen, kommunerne og amterne havde indtil den 31. januar 2005 mulighed for at tilmelde ejendomme til ordningen.

I alt blev der i Nordjyllands Amt´s tid tilmeldt godt 1200 ejendomme. Herudover har Region Nordjylland overtaget ca. 100 sager fra det tidligere Viborg amt.

Miljøpuljerådet, som repræsenterer aftaleparterne, har ansvaret for at prioritere alle tilmeldte ejendomme i landet, og OM er den udførende enhed. Regionen er godkendende myndighed.

I 2003 udarbejdede amtet en indsatsplan, på baggrund af retningsliner fra Miljøpuljerådet, for de ejendomme der endnu ikke var prioriteret under ordningen. Miljøpuljerådet godkender planen for et år af gangen. 

Med udgangen af 2010 har OM undersøgt alle prioriterede ejendomme i regionen. Region Nordjylland har, med undtagelse af 4 lokaliteter, afsluttet myndighedsbehandlingen af OM´s undersøgelser og oprydninger. OM´s arbejde med de 4 resterende lokaliteter forventes af fortsætte som tidligere. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvordan og hvornår de 4 lokaliteter kan afsluttes endeligt.

2. Oversigt over ejendomme, der er prioriteret under Oliebranchens Miljøpulje

Tal frem til 2007 omfatter alene det tidligere Nordjyllands Amt.

 

År  Lokaliteter prioriteret af OM i: 
Region Nordjylland (antal) Region Nordjylland i % hele landet 
 2010  0 0 369
 2009  119  18,0  661
 2008  134  16,1  834
 2007  136  15,1  899
 2006  85  9,5  899
 2005  132  18,3  721
 2004  92  9,8  964
 2003  162  17,3  940
 2002  63  10,5  595
 2001  55  11,9  456
 2000  85  15,5  520
 1999  80  14,5  567
 1998  41  8,9  401
 1997  39  12,5  422
 1996  37  15,7  244
 1995  32  20,0  178
 1994  10  9,2  162
 1993  12  10,2  120

 Prioriteret

1993-2010

 1300 13,0 9952