JAR-kursus for rådgivere

De fem regioner er gået sammen om en fælles certificering af JAR-brugere. Fremadrettet kræver alle regionerne, at rådgivere kun må indtaste i JAR med et gyldigt JAR-certifikat. Et kursusbevis giver adgang til at indtaste i alle regionernes JAR-databaser.

Hvordan foregår kurset?

Kurset er web-baseret. Undervisningsmaterialet er til selvstudium og tager cirka to dage. Efter det løser du certificeringsopgaven, som tager cirka en dag. Vi certificerer i JAR fire gange om året.

Efter selvstudiet skal du løse en JAR-certificeringsopgave, som bliver bedømt. Hvis opgaven er løst tilfredsstillende, får du et JAR-certifikat. Opgaver, der afleveres efter afleveringsfristen, vil ikke blive rettet og du får ikke JAR-certifikatet. 

Såfremt man efter kurset ikke erhverver et JAR-certifikat, kan der IKKE arbejdes i JAR for regionen.

Prisen for JAR-kurset er kr. 4.000,- excl. moms, som afregnes direkte med wsp.

JAR-certifikatet udløber, hvis ikke du har brugt det aktivt til sagsbehandling i to år. Du kan generhverve dit JAR-certifikat ved at gennemføre en ny certificeringsopgave, som skal godkendes.

Tilmelding til JAR-kursus

Du tilmelder dig JAR-kurset ved at sende en mail til Kirstine Ellehøj kirstine.ellehoj@wsp.dk.

Retningslinjer for JAR-certifikat:

  • Rådgivere, som på nuværende tidspunkt har skriveadgang til JAR i en konkret region, kan fortsat indtaste ved den region – men ikke ved de øvrige regioner. Regionen, hvor rådgiveren har skriveadgang, kan ved nye opgaver kræve, at rådgiveren erhverver sig et JAR-certifikat.
  • Rådgivere, som har modtaget et JAR-kursusbevis i Region Syddanmark (RSD), behøver ikke at deltage i dette nye kursus.

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark er gået sammen om en fælles certificering af JAR-brugere. Fremadrettet kræver alle regionerne, at rådgivere kun må indtaste i JAR med et gyldigt JAR-certifikat.

For ALLE gælder, at JAR-certifikatet (eller kursusbeviset fra RSD) udløber, hvis ikke det er benyttet aktivt i 2 år til sagsbehandling. Certifikatet kan generhverves ved at gennemføre en ny certificeringsopgave, som skal godkendes.

Efter JAR-kurset skal der løses en JAR-certificeringsopgave, som bedømmes. Hvis opgaven er løst tilfredsstillende, udstedes der et JAR-certifikat.

Opgaver, der afleveres efter afleveringsfristen, vil ikke blive rettet og der vil ikke blive udstedt et JAR-certifikat til kursisten.