RN Træningsapp - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app er udviklet med henblik på trænings- og genoptræningsformål. Appen har således alene til formål at hjælpe dig med at strukturere din træning/genoptræning indenfor udvalgte områder.

For nærmere information om, hvordan du bruger appen, henvises til teksten ”Om appen”.

 

Rettigheder

Region Nordjylland ejer enhver immateriel rettighed i tilknytning til appen. Herunder, men ikke begrænset til, appens indhold, design, tekst, videoer og mærker.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

 

Region Nordjyllands ansvar

Du skal aftalte dit træningsprogram med din sundhedsfaglige kontaktperson, og denne app er ikke udtryk for sundhedsfaglig rådgivning.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen.

Endvidere er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med din download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

 

Sådan fungerer appen

Denne app er målrettet patienter med behov for genoptræning eller træning ift. et forløb på et af regionens hospitaler. Formålet er at præsentere forskellige øvelser, som kan have en god effekt i forhold til træning/genoptræning. De data, du registrerer om dig selv, tilgår Region Nordjylland ikke. Data gemmes kun på din enhed.

 

Behandler appen personoplysninger?

Appen behandler ikke personoplysninger om brugeren.

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme eller billeder.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

 

Deler appen personoplysninger med andre?

Appen deler ikke personoplysninger med andre.

 

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

 

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk.

 

Privatlivspolitik Region Nordjylland

Læs her om Region Nordjyllands persondatapolitik og om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

 

 

Udarbejdet i samarbejde med Juridisk Kontor, Kommunikation og Strategisk Digitalisering B, Region Nordjylland, 27-10-2020

 

Tilgængelighedserklæring RN Trænings app