Dysfagi træning app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app er bygget med henblik på uddannelses- og/eller træningsformål. Appen har således alene til formål at hjælpe dig med at strukturere din genoptræning og er for dig med dysfagi.

For nærmere information om hvordan du bruger appen henvises til teksten ”Om appen”.

Rettigheder

Region Nordjylland ejer enhver immateriel rettighed i tilknytning til app´en. Herunder, men ikke begrænset til, appens indhold, design, tekst, videoer og mærker.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

Region Nordjyllands ansvar

Du skal fastsætte dit træningsprogram med din sundhedsfaglige kontaktperson og denne app er ikke udtryk for sundhedsfaglig rådgivning.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen.

Endvidere er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med din download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Privatlivspolitik for apps

I Region Nordjyllands privatlivspolitik for apps kan du læse om, hvordan dine oplysninger bruges i denne app:

Sådan fungerer appen

Denne app er målrettet patienter med dysfagi. Formålet er at præsentere forskellige øvelser, som kan have en god effekt i forhold til at kunne spise og drikke. Når du afspiller en øvelse bliver kameraet på din mobil eller tablet aktiveret, så du kan se dig selv udføre øvelsen samtidig. De data du registrer om dig selv tilgår Region Nordjylland ikke. Data gemmes kun på din enhed.

Behandler appen personoplysninger?

Dysfagi appen behandler ikke personoplysninger om brugeren.

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

Deler appen personoplysninger med andre?

Dysfagiappen deler ikke personoplysninger med andre.

Læs her om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Informationssikkerhedspolitik (rn.dk)

Cookiepolitik for Region Nordjylland (rn.dk)

 

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser er du velkommen til at rette henvendelse til it.support@rn.dk

 

Udarbejdet i samarbejde med juridisk kontor og Strategisk Digitalisering B, AML, sep 2018

Tilgængelighedserklæring Dysfagi træning app