FremKom - et strategisk samarbejde

FremKom er et projekt med det strategiske sigte at sætte fokus på, hvad fremtidens kompetencebehov er i Region Nordjylland nu og 5 år frem i tiden.

Det helt særlige ved FremKom er, at en række strategiske aktører inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse siden 2007 har bakket op omkring FremKom, da Vækstforum Nordjylland i samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland satte arbejdet i gang.

FremKom-projektet har 2 spor som følges, nemlig for det første at generere viden omkring fremtidens kompetencebehov ved hjælp af et omfattende analysearbejde, og dels ved efterfølgende at prøve at rejse debat omkring nogle af de resultater, der kommer frem på baggrund af analysearbejdet. At prøve at få sat gang i initiativer på baggrund af analyse og debat er også en ting som både Vækstforum Nordjylland og repræsentanterne i styregruppen har været meget optaget af.

Samarbejdet omkring FremKom er som tidligere nævnt bygget op omkring 3 ben, nemlig erhverv, beskæftigelse og uddannelse, hvilket repræsentanterne fra styregruppen og følgegruppen for projektet også afspejler. De organisationer, der er repræsenteret her er: Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, Aalborg Universitet, Væksthus Nordjylland, Dansk Industri, AMU Nordjylland, repræsentant fra Kommunernes Kontaktråd – KKR, University College Nordjylland, EUC Nord, LO og VUC.

Hvorfor er FremKom vigtig?

Fokus på fremtidens kompentencebehov er afgørende for den fremtidige vækst og positive udvikling af Nordjylland. Udfordringen er, at globaliseringen og den stigende internationale konkurrence har gjort, at virksomheder i højtlønslande som Danmark i løbet af de seneste 20 år i stigende grad har konkurreret på viden og innovation. De seneste års udvikling, hvor mange af de nye spirende økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika også har oplevet en kraftig vækst i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, sætter kun yderligere krav til danske virksomheders innovationsevne samt deres videns- og kompetenceniveau, hvis de i fremtiden skal klare sig i den internationale konkurrence.

Disse udfordringer stiller selvfølgelig store krav til den nordjyske arbejdsstyrke og deres kompetencer, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige i en international og globaliseret verden. I fremtiden bliver dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer en vigtig nøgle til fortsat vækst i Region Nordjylland. Derfor er et initiativ som FremKom og et strategisk samarbejde omkring projektet utrolig vigtig for den fremtidige udvikling.