Indsatsen på jordforureningsområdet

Hvert år udarbejder Region Nordjylland en indberetning til Miljøstyrelsen, der beskriver det forgangne års arbejde, planerne for det kommende år og budgetter.

Indberetningen udarbejdes for at leve op til kravene i Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata.

Indberetning om jordforurening for 2023

Her finder du Region Nordjyllands indberetning om jordforurening for 2023. 

Indberetninger fra tidligere år ses nederst på siden.

Redegørelse: Bevar jordforbindelsen

Med udgangspunkt i de 5 regioners indberetninger udarbejder regionerne hvert år en fælles redegørelse for den samlede indsats på jordforureningsområdet.

Læs spændende cases og bliv opdateret på regionernes arbejde i redegørelsen "Bevar jordforbindelsen", der beskriver regionernes samlede indsats i 2022.